Dé onderscheidende factor van nu: informatie

Als manager ben je verantwoordelijk voor het resultaat en de kwaliteit van je afdeling. De mensen en middelen van jouw afdeling zorgen dagelijks voor de realisatie van de producten en diensten die aansluiten op de klantvraag. Steeds vaker is het gebruik van informatie een onderscheidende factor om resultaat te bereiken. Informatie is in deze tijd dus van strategische waarde voor een organisatie. Waarom? Dat leg ik je in deze blog uit. Waarom 'Informatie' gaat bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen

Veel nieuwe, opkomende bedrijven en technologieën ontwrichten markten en bestaande organisaties. Je moet onderscheidend blijven om te overleven. Door deze voortdurende veranderingen worden organisaties continu uitgedaagd hun werkwijzen aan te passen. Je wil dus tijdig kunnen inspelen op deze veranderingen. Met de juiste informatie ben je in staat snel en tijdig te anticiperen op deze veranderingen. Wanneer je de juiste informatie tot je beschikking hebt formuleer je heldere doelen, maak je uitvoerbare plannen en zorg je voor concrete resultaten. Je gebruikt informatie om de toegevoegde waarde van de organisatie zichtbaar te maken naar de omgeving. En daarmee behaal je de gewenste doelen. Daarom is het een must om je bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar informatievoorziening, zoals je dat ook doet met geld, mensen en middelen.


3 informatieoplossingen op een rij

1. Snel veranderende wereld 

Om in deze tijd succesvol te zijn is een flexibele opstelling nodig gericht op verandering. Flexibiliteit is niet alleen maar ‘go with the flow’, maar vooral ook ‘meten is weten’. Er moet immers toegevoegde waarde, oftewel resultaat, geleverd worden. Door de disruptiviteit veranderen de condities waaronder dit gebeurt snel. De kunst is het stroomlijnen van deze veranderende omstandigheden. Hiervoor is informatievoorziening een strategische asset. Je moet weten waar je staat en wat je beoogde doel is. De weg ernaar toe evalueer je kort-cyclisch op basis van informatie.

 

2. Toenemende complexiteit van producten en diensten

Een tweede uitdaging is de toenemende complexiteit van producten en diensten en de ketenverlenging in de realisatie. De ketenverlenging brengt verregaande specialisatie met zich mee en maakt organisaties steeds afhankelijker van elkaar. De onderlinge communicatie is daarmee zo belangrijk geworden dat organisaties altijd en overal de juiste informatie moeten hebben om snel en gericht bij te sturen richting het gewenste doel. Dit vraagt om inzicht in samenhang en overzicht in de leveringsketen ten aanzien van alle productiefacetten.

 

3. Informatie wordt steeds toegankelijker 

Door de digitalisering wordt informatie steeds toegankelijker. Betekenisvolle informatie kan daarmee steeds effectiever worden ingezet als bron van kennisontsluiting binnen elke organisatie en daarmee ook jouw afdeling. Deze kennis maakt je wendbaar om je maximaal aan te passen om het gewenste resultaat te behalen.

 

Welke bedrijfsdoelstellingen hebben bij jou prioriteit? Zijn dit omzetdoelstellingen, inkoopdoelstellingen of doelstellingen om de komende periode klantgerichter te werken? Vergeet informatie dan niet mee te nemen om jouw strategische doelstellingen te behalen.

 

Terug naar overzicht