Hoe is ROUR ontstaan?


Terug in de tijd
Oprichters Michiel van Lopik en Arjen Linskens deden de afgelopen jaren veel ervaring op met informatie-, data- en organisatievraagstukken binnen organisaties. Zo werkten ze voor Deloitte, Ordina, Oracle, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. In 2014 begonnen de twee heren aan een uitdagend project voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Na het succesvol afronden van dit project zochten ze elkaar steeds meer op. Ze ontdekten dat in hun samenwerking de perfecte combinatie lag. Michiel vanuit zijn kracht in het leggen van klantrelaties, de juiste snaar weten te raken en het geven van richting aan vragen die spelen bij klanten. Arjan vanuit zijn kracht om concrete oplossingen te bedenken voor deze vraagstukken. Klanten voelden zich geholpen door de concretisering van hun vraagstukken en het aanbieden van een waardevolle oplossingsrichting.  

 

Terugkerende vraagstukken bij klanten
Het viel op dat veel van deze klanten met dezelfde vraagstukken rondlopen. De 3 thema’s die daarin steeds weer terugkomen zijn organisatievernieuwing, informatie-ontwikkeling en samenwerking. 

 

Klantvraagstukken invullen met kennisexperts
Voor het realiseren van oplossingen voor deze vraagstukken is authentieke kennis nodig die we bij kennisexperts, oftewel thought leaders, terugvinden. Thought leaders delen deze filosofie met ons. Zij zien de relevantie van samenwerking en willen waarde creëren bij klanten. Als serviceorganisatie helpt ROUR de expertise van thought leaders in verbinding te brengen met de behoefte van de klant. Dat maken we mogelijk met de opzet van een start-up label of een kennisconstructie als ecosysteem. 


Zo zijn de volgende start-up labels ontstaan: 

  • Carbyn: voor assetinformatie
  • TheNextNow: voor het toekomstbestendig maken van organisaties
  • Bloeii (lanceert 7 mei): voor de contractuele verbinding tussen vraag en aanbod
  • Connect2Settle (lanceert medio juni): voor het ontwikkelen van een leefbare digitale omgeving voor ketens

 

ROUR ondersteunt kennisexperts
ROUR ondersteunt labels en ecosystemen in commercie, marketing&branding en solution development. Hiermee zijn thought leaders in staat zoveel mogelijk in hun eigen kracht te werken aan oplossingen voor de klant.

 

Terug naar overzicht