Ecosysteem CRIMT voor Regiotram Utrecht

Ecosysteem

 

 

Een ecosysteem is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die gezamenlijk een complexe klantvraag invullen voor de Provincie Utrecht. Het ecosysteem CRIMT bestaat uit CarbynROUR ConsultIv-InfraMoxio en Temvi.


Uithoflijn
Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van deze nieuwe tramlijn. Voor alle assets is in toenemende mate van informatie de cruciale factor. Zonder de juiste tekeningen, veiligheidsrapporten en onderhoudsvoorschriften is indienststelling van nieuwe assets en veilig en kwalitatief goed beheer niet mogelijk. Dit is een afbreukrisico voor elke organisatie die aan een (groot) project begint. Belangrijk aandachtspunt is daarom de tijdige en kwalitatief goede informatieoverdracht. Vanuit deze problematiek heeft ROUR met ECO-partners een unieke oplossing ontwikkeld. 


ECO-partners en Ecosysteem CRIMT
Een ecosysteem is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die gezamenlijk de klantvraag invullen. Daarom zijn Carbyn, Moxio, Temvi en IV-Infra de kennisconstructie CRIMT gestart. Daarin zijn verschillende expertises en ervaringen samengebracht om tot betere oplossingen te komen. Door kennis te delen kunnen wij innovatieve en geavanceerde oplossingen bieden voor het beheren, delen, uitwisselen en visualiseren van informatie. We faciliteren de informatiestroom tussen projectorganisatie/aannemer en beheerorganisatie/operationele beheerders met een informatievoortbrengingsproces. De bundeling van deze krachten zorgt ervoor dat we de klant in de volle breedte voorzien van de juiste oplossing.

Terug naar overzicht